dinsdag, december 13, 2011

From: "Mr.Partrick Devlin"


We geven leningen aan een deel van de world.We bieden alle soorten en
vormen van
leningen met een comfortabele terugbetaling regeling, onze lening rente is
3% per
ontbinden met een verhandelbaar duur, ongeacht de locatie of credit
status,
Om een lening vandaag E-mail: partrickdevlin@mail.mn
. Geï kandidaat zijn
aan de lener onderstaand formulier in te vullen
Leners INFORMATIE *
* Volledige naam :......................*
* SEX .............................*
* AGE .............................*
* BURGERLIJKE STAAT ..................*
* Neem contact op Adres :................*
* Land .........................*
* Telefoon :..........................*
* Bedrag dat nodig is als Lening :..........*
* Lening Duur :..................*
* Jaarlijks Inkomen :..................*
* Beroep :.....................*
* Collateral :.....................*
* Wijze van terugbetaling: maandelijks of jaarlijks


Dankzij zoals we uw snelle reactie af te wachten

Geen opmerkingen: