vrijdag, maart 25, 2011

Sinds de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) eind 2005 is het aantal langdurige zieken drastisch gedaald. De jaarlijkse instroom is veel lager dan werd verwacht.
(Bron en meer)

Wonderbaarlijke genezingen? Waar zijn al die mensen gebleven?

Geen opmerkingen: