donderdag, maart 10, 2011

'Werkgever kiest voor blanke, gezonde man'

DEN HAAG - Veel werkgevers kiezen bij het aannemen van mensen voor de ''veilige optie'' van de blanke, gezonde, autochtone man.
Andere groepen hebben het nakijken. Dat stelde FNV-bestuurder Leo Hartveld woensdag in de Tweede Kamer bij een rondetafelgesprek over discriminatie op de arbeidsmarkt.
Op centraal niveau hebben werkgevers en vakbeweging allerlei afspraken gemaakt om iedereen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. Maar dat helpt nog veel te weinig.
De werkloosheid onder allochtonen is nog onverminderd hoog, slechts 4 procent van de werkgevers heeft een jonggehandicapte in dienst, het aantal vrouwen aan de top groeit maar nauwelijks en ouderen die na hun vijftigste hun baan verliezen, hebben een extreem lage kans iets nieuws te vinden, zo somde hij op.
''Belangrijke oorzaak hiervoor is dat het niet lukt individuele werkgevers mee te krijgen in de afspraken die op centraal niveau worden gemaakt'', aldus Hartveld.
''Collectief vinden werkgevers dat iedereen een kans moet krijgen, maar individueel beschouwt men het amper als een verantwoordelijkheid.''
Als het werkgevers en vakbeweging niet lukt gelijke kansen te creëren, dan moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen, vindt Hartveld.
Hij denkt dan niet aan quota, maar bijvoorbeeld aan een verplichting achtergestelde groepen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.
Hij is ervan overtuigd dat de meeste vooroordelen dan verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland wijzen de beschuldiging van de FNV van de hand. De uitspraken van Hartveld zouden niet gebaseerd zijn op enig onderzoek van de bond.
''Werkgevers die geen diversiteitsbeleid hebben, zullen zich steeds meer in de vingers snijden nu de economie aantrekt en op termijn de vergrijzing toeslaat. De achterstanden van sommige groepen op de arbeidsmarkt vinden hun oorzaak in onvoldoende opleiding.
Werkgevers schreeuwen om gekwalificeerd personeel, maar ze zijn eenvoudigweg niet te vinden. Er is werk zat, net als stageplaatsen'', aldus de organisaties.
(Bron)

En dan zal je maar een vrouw zijn met een paar vlekjes. Maar ik zie dat ik bij VNO-NCW en MKB Nederland kan solliciteren en dat ze daar duidelijk niet moeilijk zullen doen over mijn vaker-dan-gemiddeld ziekzijn.

Geen opmerkingen: