zaterdag, maart 19, 2011

Veiligheid in geding bij 25 chemische bedrijven

DEN HAAG - Ten minste 71 bedrijven vergelijkbaar met Chemie-Pack, het chemiebedrijf in Moerdijk dat in januari in vlammen opging, zijn niet veilig genoeg.
Dat heeft staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur & Milieu) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer op basis van een onderzoek door de VROM-Inspectie.
Atsma liet op verzoek van de Tweede Kamer de zogenoemde quickscan uitvoeren van bedrijven die in dezelfde risicocategorie vallen als Chemie-Pack.
De inspectie onderzocht 416 risicovolle bedrijven op vijf van acht belangrijkste elementen die te maken hebben met veiligheid. Hieruit kwam naar voren dat 71 bedrijven op een of meer punten 'slecht' scoren. Van 29 bedrijven is geen informatie beschikbaar, dus het cijfer kan nog hoger uitvallen.
Van de 71 bedrijven scoren er 25 'slecht' op twee of meer van de vijf onderzochte punten, zoals de planning voor noodsituaties, de identificatie van gevaren en de beoordeling van risico's. Vooral deze 25 bedrijven worden onderworpen aan nader onderzoek door de VROM-Inspectie.
Atsma wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheidssituatie ligt bij gemeenten en provincies en hij zal ze daarop aanspreken.
''Indien nodig deins ik er niet voor terug om juridische stappen te zetten'', aldus de staatssecretaris. Ook wil hij kijken wat mogelijk is om als rijksoverheid de grip op de veiligheidssituatie bij risicovolle bedrijven te versterken.
Het onderzoek wijst ook uit dat gemeenten toezeggingen uit 2010 niet hebben nageleefd over het op orde brengen van vergunningen en handhaving bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Dat is in 73 van 196 situaties het geval.
Vorig jaar startte de VROM-Inspectie al juridische procedures tegen twaalf gemeenten. Waar nodig gebeurt dit ook bij de 73 andere gevallen.
In de brief van Atsma staan ook de uitkomsten van een zogenoemd 'feitenrelaas' bij Chemie-Pack. Hieruit blijkt dat de vergunning op sommige onderdelen onvoldoende duidelijk is en dat de gemeente Moerdijk, verantwoordelijk voor het milieutoezicht op Chemie-Pack, bij overtredingen niet altijd de eigen 'handhavingsstrategie' volgde.
Naar de brand in Moerdijk lopen momenteel meer onderzoeken, waaronder een strafrechtelijk onderzoek naar Chemie-Pack.
GroenLinks is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Dat liet GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren vrijdag weten in reactie op de Kamerbrief van Atsma.
''We zijn geschrokken dat zoveel bedrijven niet veilig zijn. De regering moet samen met het bevoegd gezag snel orde op zaken stellen. Wij willen een debat en van Atsma weten hoe hij dit gaat doen'', aldus Van Tongeren.
(Bron)

Geen opmerkingen: